Utöya minneskonsert

Utöya minneskonsert

Av många dekorationsartister är Decodarlings de som vi använt flitigast, mycket tack vare deras flexibilitet & profesionella arbete. Lokal efter lokal har de omvandlat till en fantastisk dimension som har hjälpt våra events till att nå nya höjder. Decodarlings är en skapelse för ögat & själen som verkligen har uppskattas av vår gäster.
— Reza Alferi - Genesis Project & Club SWT
Malmö Festivalen Gustav Adolfs torg 2017   

Malmö Festivalen Gustav Adolfs torg 2017

 

stora teatern göteborg